Kralingen in de 18e eeuw

Aan de hand van een 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen naar een originele bewerking van "Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in 1742".

De eerste trouwakte van deze genealogie is van Leendert Laurensz. van Lolmo,  j.m met attestatie (lees: met kerkelijke toestemming van een andere gemeente) en Tanneke Boudewijns, j.d. van Rotterdam. Helaas staat op deze akte niet waar Leendert Laurensz. vandaan kwam  Dat is ook de reden dat de geboortedatum en geboorteplaats niet bekent is. Meestal werd er getrouwd in de woonplaats van de vrouw.

De eerste trouwakte van deze genealogie is van Leendert Laurensz. van Lolmo,  j.m met attestatie (lees: met kerkelijke toestemming van een andere gemeente) en Tanneke Boudewijns, j.d. van Rotterdam. Helaas staat op deze akte niet waar Leendert Laurensz. vandaan kwam  Dat is ook de reden dat de geboortedatum en geboorteplaats niet bekent is. Meestal werd er getrouwd in de woonplaats van de vrouw.

De kom van de gemeente Kralingen lag eerst anderhalf uur lopen van Rotterdam, doch daar deze door uitveeningen langzaam ontvolkt werd, is zij trapsgewijs verplaatst, zodat men thans de Hoflaan den Oudendijk en den s'-Gravenweg als de kom van de gemeente kan beschouwen. Kralingen was oudtijds enen heerlijkheid, sedert 1299 aan het geslacht van dien naam behorende, doch dat reeds lang is uitgestorven: in 1668 kocht Rotterdam haar van het geslacht Assendelft. Oudtijds liep door deze gemeente een oude romeinse weg benoorden van de tegenwoordige Oudendijk, waaraan de spreek wijze "zo oud als de weg van Kralingen"hare oorsprong te danken heeft. De kerk van Kralingen, waar Leendert Laurensz. en Tanneke Boudewijns zijn getrouwd, stond in de oude kom (dit heet tegenwoordig Alexpolder) en was waarschijnlijk reeds in de 15e eeuw aanwezig. De kerk werd in 1844 geheel gesloopt.

In 1632 stonden in Kralingen 199 huizen en in 1732 was dit aantal opgelopen tot 389 huizen. Bovendien vermeldt het kohier van 1732, 12 molens en 7 lijnbanen. Het rechthuis, dat in 1618 werd gebouwd, is ongeveer in 1735 geheel vernieuwd en voorzien van schuiframen. De kerk werd oudstijds gewijd aan de H. lambertus. Op 24 juni 1572 is de eerste hervormde godsdienst oefening in dit gebouw gehouden.

Vroeger stonden in dit ambacht twee adelijke huizen. Dit waren "Huis te Kralingen", later Slot Honingen genoemd en het "Huis te Crooswijk" aan de Rotte. Het oude slot Honingen dat reeds in het eind van de 13e eeuw bestond, werd op last van het Rotterdamse stadsbestuur in 1426 ontmanteld, opdat de Hoeken zich aldaar niet zouden kunnen nestelen en is in 1672 om dezelfde reden bij de nadering van het Franse leger gesloopt. Daarna werd het herenhuis aan de Maasdijk bij de afloop van de s'-Gravenweg gebouwd en een fraaie tuin aangelegd. Het voornoemde Crooswijk is, evenals Honingen, afgebroken. Ter plaatse werd een herenhuis gebouwd.