Anna van der Veld - Bartholomeus Schuts

Anna van der Veld, gedoopt Piershil op 16 december 1714, dochter van Laurentius van der Veld en Anna du Crocq, doopgetuigen Samuel du Crocq, Maria Marschal zijn huisvrouw en Maria Renaut. Zij is begraven na 1787 als weduwe van Bartholomeus Schut.  Op 19 oktober 1749 is zij vertrokken naar Rotterdam, waar ze een betrekking bekwam als kamernierste bij een zuster van Willem van Somsen. Bij het overlijden van deze zuster van Willem kreeg Anna F 100,-- voor bewezen diensten. In juli 1765 kwam ze weer terug naar Delft. Na haar trouwen is ze verhuisd  op 17 april 1768 naar Zoetermeer. Op 27 januari maakt Anna een testament bij Notaris Wilem Nicolaas van der Venhoven, waar ze haar inboedel beschrijft.

Zij trouwt te Rotterdam op 14 juli 1765, ondertrouwt Rotterdam 30 juni 1765 en ondertrouwt Delft op 29 juni 1765 als jonge dame van Delft, onlangs nog wonende te Rotterdam met Bartholomeus Schtus(s), weduwnaar, vermoedelijk geboren te Delft ca. 1715, zoon van Hendrik Schuts en Geertruij van Leeuwen. Oud Kapitein in dienst van de Nederlandse Oostindische Compargie, begraven Delft op 15 oktober 1787. Bartholomeus Schut ondertrouwt eerste Delft 24.10.1739 Johanna de Man, gedoopt Delft 25.10.1719, begraven Delft 8.4.1758, dochter van Dirck de Man en Hester du Pon. Bartholomeus Schut ondertrouwt tweede Delft 13.10.1759, trouwt Rotterdam 1.11.1759 Josina Walbroek, gedoopt Rotterdam 25.12.1717, begraven Delft 4.10.1764, dochter van Harmanus Walbroek en Josina Bellaart.

Bartholomeus was kapitein bij de VOC. Dit was de benaming voor schipper. Hij heeft drie reizen als Kapitein gemaakt voor de kamer van Delft. Zijn eerste reis als kapitein maakte hij met het schip Erfprins, een retourschip van 850 ton. Op 16 oktober 1758 liep de Erfprins aan de grond bij Calais en liep schipbreuk op en is vergaan. Ondertussen was Bartholomeus kapitein op het schip Gouveneur Generaal, van de Kamer van Delft, van 850 ton en een lengte van 136 voet. Het schip vertrok voor zijn derde reis op 7 oktober 1757 vanuit Goeree en kwam in Delft aan op 24 juni 1759. De laatste reis van Bartholomeus Schuts en de vierde reis van het schip ving aan vanuit Goeree op 24 april 1760 en kwam weer in Delft terug in juni 1763. De Gouveneur Generaal maakte nog drie reizen naar de Oost, waarna het in IndiŽ werd opgelegd op 31 december 1773.

Zijn eerste reis was op de Magdalena als bosschieter -ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon- van 1773 tot 1735. De volgende reis die traceerbaar was van 1735 tot 1739 op de Haamstede als kwartiermeester -directe controle op groep manschappen, ronddeling warm eten en orde handhaving tijdens het schaften- . Van 1747 tot 1749 vaarde hij op de Naarstigheid als bootsman -toezichthouder van de bootsgezellen en zeil en treil van de grote mast-. Daarna was hij opperstuurman -leiding van en toezicht op de navigatie- op de Gouveneur Generaal van 1750 tot 1753